Merhaba,

Centos kullanıcıları için günlük hayatta gerçekten işinize yarayacak ve çok sık kullanacağınız komutları bu başlık altında topluyorum.

cd Ana dizine döner.
cd .. Bir önceki dizine döner.
Hostname Host ismini gösterir.
uptime Sunucunun açık kaldığı süre bilgisini verir.
locate Sunucu arama yapmanızı sağlar. örnek: locate Plesk
ls Bulunduğunuz dizindeki dosyaları görüntüler.
df -h Sunucu üzerindeki disk alanlarını gösterir.
clear Ekrandaki yazıları temizler.
history Sistem aktif olduğundan itibaren çalıştırdığınız komutları listeler.
mkdir Bulunduğunuz dizine klasör oluşturur.
rm Dosya silmeye yarar.
rm -rf Dosyaadı Üstteki kod çalışmazsa silme komutu.
yum remove Program kaldırmaya yarar.
unzip dosyaadı.zip sıkıştırılmış zip çıkartır.
tar xvzf dosyaadı.tar.gz sıkıştırılmış tar.gz çıkartır.
unrar e dosyaadı.rar sıkıştırılmış rar çıkartır.
nano/etc/sysconfing/network-scpripts/ifcfg-eth0 Networku acıp kapatmak için onboot yes olacak.
nano /etc/sysconfig/selinux Selinux’u kapatmaya yarar.
tcpdump” Sunucu içinden gelen trafiği gösterir.
service psa restartall Plesk panel servisini resetler.
service network restart Network servislerini resetler.
service mysqld restart Mysql servisini resetler.
service httpd restart Apache servisini resetler.
service qmail restart Mail servisini resetler.
service nginx restart Nginx mail servislerini resetler.
top -c İşlemci ram kullanımı gösterir.
du -h –max-depth=1 Bulunduğunuz dizindeki dosya boyutlarını gösterir.
date -s 12:01 Saat ayarları yapılandırmasını yapar.
nano /etc/ssh/sshd_config SSH portunu gösterir.
service iptables stop Firewall kapatır.
/var/qmail/bin/qmail-qstat Mail kuyruğunu gösterir.
ifconfig IP bilgilerini gösterir.
iptables -A INPUT -s “İp Adresi” -j DROP ip banlar
iptables -X INPUT -s “İp Adresi” -j DROP ip ban kaldırır.
cat /etc/redhat-release centos version görüntüleme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.